همایش های شرکت سرام گرافیک

با توجه به اینکه سرام گرافیک به عنوان یک شرکت معتبر در سطح داخلی و به عنوان یک نام شاخته شده در میان برندهای موجود از سطح عمل بالائی برخودار است همواره توسط برگزارکنندگان همایش های مختلف دعوت شده و به عنوان میهمان افتخاری و البته جهت چاپ هدایای مخصوص همایش مورد توجه قرار گرفته است. لذا از تاسیس تاکنون در بیش از 10 همایش بین المللی در کشور شرکت کرده و موجباب افتخار شرکت را فراهم نموده و برگ زرینی می باشد که شرکت سرام گرافیک را از تمامی رقبا متفاوت نشان می دهد. لذا در این بخش به معرفی همایش هائی خواهیم پرداخت که سرام گرافیک در آنها شرکت نموده است.

 


عنوان همایش:

همایش بین المللی مدیریت ثروت

تاریخ برگزاری : اردیبهشت 1394

هدیه سرام گرافیک به سفیر سوئیس: بشقاب نفیس حکاکی با دست

برای مشاهده عکسهای همایش کلیک کنید

 

 


عنوان همایش:

همایش مدیریت و کسب و کار ماهان

تاریخ برگزاری : بهمن 1393

هدیه سرام گرافیک به سفیر سوئیس: بشقاب نفیس با طرح ایرانی

برای مشاهده عکسهای همایش کلیک کنید

 

 


عنوان همایش:

سمینار بازرگانان ترکیه و ایران

تاریخ برگزاری : شهریور 1393

هدیه سرام گرافیک به وزیر کار: تابلوکاشی دیپلمات

برای مشاهده عکسهای همایش کلیک کنید

 

 


عنوان همایش:

پنجاهمین سالگرد دانشگاه الزهرا

تاریخ برگزاری : شهریور 1393

هدیه سرام گرافیک به وزیر کار: کاشی سنتی و چاپ دیجیتالی

برای مشاهده عکسهای همایش کلیک کنید

 


عنوان همایش:

چهارمین همایش بین المللی مدیریت فروش

تاریخ برگزاری : تیر 1393

هدیه سرام گرافیک به استادید همایش: دیس زرین

برای مشاهده عکسهای همایش کلیک کنید

 


 

عنوان همایش:

سومین همایش بین المللی مدیریت فروش

تاریخ برگزاری : تیر 1392

هدیه سرام گرافیک به استادید همایش: تابلوکاشی

برای مشاهده عکسهای همایش کلیک کنید

 


همایش بین المللی مدیریت به سبک برایان تریسی

 

عنوان همایش:

همایش بین المللی مدیریت به سبک برایان تریسی

تاریخ برگزاری : مهر 1391

هدیه سرام گرافیک به برایان تریسی : گلدان و بشقاب زرین

برای مشاهده عکسهای همایش کلیک کنید

 


همایش بین المللی مدیریت در دوره رکود

 

عنوان همایش:

دومین همایش بین المللی مدیریت بازاریابی در دوره رکود

تاریخ برگزاری : تیر 1391

هدیه سرام گرافیک به استاتید همایش: بشقاب زرین

برای مشاهده عکسهای همایش کلیک کنید

 


کنفرانس بین المللی بازاریابی اثربخش و مدیریت مشتری

 

عنوان همایش:

کنفرانس بین المللی بازاریابی اثربخش و مدیریت مشتری

تاریخ برگزاری : مهر 1389

هدیه سرام گرافیک : تابلوبشقاب و تابلوکاشی

برای مشاهده عکسهای کنفرانس کلیک کنید

 


همایش بین المللی مدیریت در دوره رکود

 

عنوان همایش:

همایش بین المللی مدیریت بازاریابی در دوره رکود

تاریخ برگزاری : تیر 1389

هدیه سرام گرافیک به استاتید همایش: ظروف زرین

برای مشاهده عکسهای همایش کلیک کنید

 


همایش بین المللی مدیریت در دوره رکود

 

عنوان همایش:

همایش دومین مجمع جهانی مدیریت

تاریخ برگزاری : اسفند 1388

هدیه سرام گرافیک به استاتید همایش: گلدان، بشقاب تابلوکاشی

برای مشاهده عکسهای همایش کلیک کنید

 


کنفرانس بین المللی مدیریت زمان

 

عنوان همایش:

کنفرانس بین المللی مدیریت زمان

تاریخ برگزاری : آبان 1387

هدیه سرام گرافیک : تابلو بشقاب و تابلوکاشی

برای مشاهده عکسهای کنفرانس کلیک کنید

 


کنفرانس بین المللی مدیریت زمان

 

عنوان همایش:

همایش بین المللی کسب و کار و تجارت موفق

تاریخ برگزاری : آبان 1385

هدیه سرام گرافیک : تابلوکاشی

برای مشاهده عکسهای کنفرانس کلیک کنید