سرمایه گذاری

شرکت سرام گرافیک در راستای توسعه کسب و کار و افزایش قدرت تولید و نوسازی دستگاه ها و خرید دستگاه های جدید نیاز به سرمایه گذار دارد. از آنجا که شرکت سرام گرافیک یکی از شناخته شدن ترین و بزرگترین شرکت های چاپ روی سطوح مختلف در ایران می باشد و در این عرصه حرف اول را میزند لذا با مطالعاتی که در مورد بازار و شرایط آن انجام داده است به این باور دست پیدا نموده که با سرمایه گذاری بیشتر در بخش هائی که مدنظر دارد می تواند سودآوری زیادی کسب نموده و علاوه بر کارآفرینی نسبت به بازدهی بیشتر کارا و مثمر ثمر باشد. لذا از سرمایه گذارانی که به مقوله ی هنر علاقمند هستند دعوت به عمل می آید تا با حضور در شرکت سرام گرافیک و مشاهده ی امکانات نسبت به همکاری جهت سرمایه گذاری اقدام نمایند.

1. شریک سرمایه گذار جهت توسعه چاپ روی تی شرت

2. شریک سرمایه گذار جهت توسعه شاسی شب تاب

3. شریک سرمایه گذار جهت توسعه محصول بالشتک ( کوسن )

2. شریک دارای دانش فنی جهت توسعه صنعت چاپ روی تی شرت

3. شریک سرمایه گذار جهت خرید دستگاه های مدرن و توسعه کسب و کار

4. شریک سرمایه گذار جهت افزایش فضای مورد نیاز

سرمایه گذاری در شرکت سرام گرافیک