نشست مدیریت سرام گرافیک با فرمانده نیروی دریائی

چندی پیش فرمانده نیروی دریائی ارتش جمهوری اسلامی ایران امیر سیاری پذیرای تعدادی از هنرمندان سرشناس کشور بود که در این میان مدیریت شرکت سرام گرافیک، حمیدرضا میرسعید قاضی نیز حضور داشت. در این جلسه هدایای از جانب مدیریت شرکت سرام گرافیک و به نیابت از جامعه ی هنری به فرمانده محترم نیروی دریائی ارتش جمهوری اسلامی ایران تقدیم شد که نشان دهنده ی حمایت قشر هنری از رشادت های این عزیزان گردید. در این نشست که داریوش ارجمند و رئیس کنسرواتوار تهران نیز حضور داشت در خصوص پیوند هنر و میهن و دفاع از میهن گفتگوهائی بین طرفین انجام گرفت و به یادگار نیز عکس های گرفته شد که در ادامه خواهید دید.

حمید قاضی

حمید قاضی

حمید قاضی

حمید قاضی

حمید قاضی

حمید قاضی

حمید قاضی

حمید قاضی

حمید قاضی

حمید قاضی

حمید قاضی

حمید قاضی

حمید قاضی

حمید قاضی